Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII từng thành công thế nào?

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023), xin gửi đến độc giả chùm bài viết: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Chủ đề của Đại hội là : “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII tung thanh cong the nao?
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VII, cho biết: trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII tung thanh cong the nao?-Hinh-2
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ trí thức, những nhà khoa học Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua, từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về cả lượng lẫn chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam. Con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.
Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII tung thanh cong the nao?-Hinh-3
 Các đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII.
Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã bầu 192 người vào Hội đồng Trung ương. Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trung ương khóa VIII, các đại biểu đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam.
Dai hoi dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VIII tung thanh cong the nao?-Hinh-4
 TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)
DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII:
1- TSKH Phan Xuân Dũng- Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam
2- Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm
3- Phạm Quang Thao- Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
4- ThS Nguyễn Quyết Chiến, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội- Tổng Thư ký
5- Nguyễn Quốc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH Bến Tre, Ủy viên
6- Hoàng Thị Bình, Chủ tịch LHH Cao Bằng- Ủy viên
7- GS Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam- Ủy viên
8- TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam- Ủy viên
9- PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam- Ủy viên
10- TS Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ- Ủy viên 
11- TS Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam- Ủy viên
12- Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên
13- Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương- Ủy viên  
14- TS Trần Danh Lợi- Phó chủ tịch, Tổng thư ký LHH Hà Nội, Chủ tịch Hội Cầu đường HN- Ủy viên
15- Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng LHH Việt Nam - Ủy viên
16- TS Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam- Ủy viên
17- Phan Văn Phấn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH tỉnh Lâm Đồng- Ủy viên  
18- GS.TS Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH TP HCM- Ủy viên
19- PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam- Ủy viên
20- PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam- Ủy viên
21- TS Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ Quỹ VIFOTEC- Ủy viên
22- GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV- Ủy viên
23- Võ Công Trí, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHH Đà Nẵng- Ủy viên
24- PGS.TS Phạm Thị Vượng, Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam- Ủy viên
25- PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên  Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam- Ủy viên
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII :
1- Phạm Quang Thao- Chủ nhiệm
2- Nguyễn Quyết Chiến- Ủy viên
3 Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam- Ủy viên 
4- Trương Quang Hải, Chủ tịch LHH Bắc Giang- Ủy viên
5- Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch LHH Tây Ninh, Ủy viên
6- Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam- Ủy viên
7- Ngô Thị Thanh Quý, Chuyên viên chính Ban Tổ chức và Chính sách hội LHH Việt Nam- Ủy viên 
8- Lê Quang Thích, Chủ tịch LHH Quảng Ngãi- Ủy viên
9- GS.TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam- Ủy viên
Mời quý độc giả xem video: TSKH Phan Xuân Dũng ( phải) và GS.TSKH Đặng Vũ Minh chủ tịch danh dự VUSTA trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả:

(Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện)


Lê Công Lương – Lê Hồng