Đại hội toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI, 2010 từng mang sứ mệnh gì?

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023), xin gửi đến độc giả chùm bài viết: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Đại hội có sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước).
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) ngày 06/8/2008 "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của kinh tế tri thức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức”.
Để thực hiện được mục tiêu đó, đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam ) nói riêng có một vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp, động viên đội ngũ trí thức, hội viên phát huy truyền thống của trí thức Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dai hoi toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VI, 2010 tung mang su menh gi?
 Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Khóa VI nhận nhiệm vụ.
Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009), Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi và giao cho Hội đồng Trung ương khóa VI căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Thông báo số 329/TB-TW ngày 26/4/2010 của Ban Bí thư để hoàn thiện, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đại hội bầu ra Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ VI gồm 144 ủy viên.
Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Trung ương đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 23 thành viên do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội, làm Chủ tịch. Ba phó chủ tịch gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; PGS.TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa V và TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam. TS Phạm Văn Tân tiếp tục đảm nhiệm chức Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI. Hội đồng Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Trần Việt Hùng làm Chủ nhiệm.
Các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư; Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể đã tới dự Đại hội.
DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆTNAM KHOÁ VI
1. PGS.TS Nguyễn Văn Cư, PCT Hội KHKT Biển VN
2. Nguyễn Văn Đúng, Chủ tịch LHH Đồng Tháp
3. GS.TS Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch LHH TP. HCM
4. GS Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri thức
5. GS.TS Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học VN
6. Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo TW
7. Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng VN
8. TS Trần Việt Hùng, PCT – TTK Tổng Hội Cơ khí VN
9. GS.TS Nguyễn Đình Hương, PCT LHH Hà Nội
10. GS.TS Phan Thị Kim, Chủ tịch Hội An toàn thức phẩm VN
11. PGS.TS Hồ Uy Liêm, Q. Chủ tịch LHH VN
12. GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Hội Phân tích Hoá, Lý, sinh học VN
13. Đỗ Nam, Chủ tịch LHH Thừa Thiên - Huế
14. Nguyễn Hữu Ninh, PGĐ Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển
15. Y Ghi Nie, Phó Chủ tịch LHH Đắc Lắc
16. Dương Trung Quốc, TTK Hội KH Lịch sử VN
17. TS Phạm Bích San, Phó TTK LHH VN
18. TS Phạm Văn Tân, TTK LHH VN
19. PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán VN
20. Lê Xuân Thảo PCT TT Quỹ VIFOTEC
21. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ
22. Lương Đức Trụ, Chủ tịch LHH Hải Dương
23. Đỗ Thị Vân, Trưởng Ban TC – CB LHH VN
DANH SÁCH TRÍCH NGANG UỶ VIÊN UBKTKHOÁ VI
(2010 - 2015)
1. TS Trần Việt Hùng, PCTTT – TTK Tổng Hội Cơ khí VN, Chủ nhiệm
2. Nghiêm Quốc Bảo, PCTTT,TTK- Hội Sở hữu trí tuệ VN, UV
3. Nguyễn Thị Dung, Chuyên viên -LHH VN, UV
4. Nguyễn Vân Đình, PCTTT - Hội Dược học VN, UV
5. Đậu Ngọc Hào, PCT - Hội Thú y VN, UV
6. Nguyễn Sỹ Khánh PCT TT – TTK- LHH Bình Dương, UV
7. Nguyễn Lợt, PCT- LHH Bình Thuận, UV
8. Lê Công Lương, Chánh VP LHH VN, UV
9. Hoàng Xuân Trường, Q. Chủ tịch LHH Nghệ An, UV
>>> Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) Phan Xuân Dũng đánh giá về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:

(Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện)

Lê Công Lương – Lê Hồng