Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng 5 thượng tướng quân đội nghỉ hưu

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng 5 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Lê Chiêm, Nguyễn Phương Nam được trao Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12.

 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-2
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-3
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-4
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-5
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-6
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-7
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-8
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-9
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-10
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-11
 • Dai tuong Do Ba Ty cung 5 thuong tuong quan doi nghi huu-Hinh-12
Hải Ninh