Đặng Như Quỳnh, Nguyễn Phương Hằng...giá đắt thông tin sai sự thật

Đặng Như Quỳnh, Nguyễn Phương Hằng đang phải trả giá đắt cho hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-2
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-3
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-4
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-5
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-6
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-7
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-8
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-9
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-10
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-11
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-12
 • Dang Nhu Quynh, Nguyen Phuong Hang...gia dat thong tin sai su that-Hinh-13
Tâm Đức