Đáp án 24 mã đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hà Trang -

(Kiến Thức) - Chiều nay (9/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã hoàn thành bài thi môn Toán. Sau đây là đề thi và gợi ý đáp án 24 mã đề thi môn Toán các em vừa làm bài xong. 

Thời gian làm bài môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là 90 phút, có 24 mã đề thi cho 24 thí sinh trong phòng thi. 

Thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi khó tập trung ở nội dung kiến thức kỳ 1 lớp 12 thay vì trải đều cả lớp 12 như mọi năm.

Câu hỏi ở mức độ nhận biết chiếm khoảng 70% còn lại 20% là câu hỏi vận dụng và 10% là câu hỏi vận dụng cao. 

Các câu hỏi của đề thi Toán sẽ sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, khoảng 30 câu đầu sẽ là câu hỏi nhận biết và các câu vận dụng cao sẽ nằm ở dưới.

Kiến Thức xin cập nhật đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi THPT 2020 đến bạn đọc Mã đề 123: 

Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-2
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-3
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-4
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-5
 
Bài giải đề thi môn Toán các mã đề: 
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-6
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-7
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-8
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-9
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-10
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-11
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-12
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-13
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-14
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-15
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-16
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-17
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-18
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-19
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-20
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-21
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-22
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-23
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-24
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-25
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-26
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-27
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-28
Dap an 24 ma de thi mon Toan ky thi tot nghiep THPT 2020-Hinh-29