Điểm mặt các trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá

Google News

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét ngôi nhà thuộc sở hữu trùm giang hồ B.Q.Đ. Trước đó, nhiều trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa đã sa lưới pháp luật.

  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-2
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-3
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-4
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-5
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-6
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-7
  • Diem mat cac trum giang ho com can o Thanh Hoa-Hinh-8
Tâm Đức