Đóng góp chính của hoạt động TV, PB&GĐXH và sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước là gì?

Tích cực thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB&GĐXH) các vấn đề về chủ trương, đường lối, chính sách, các đề án dự án quan trọng của đất nước với những góp ý khách quan, thẳng thắn, trung thực và có chất lượng cao.

Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và các hội thành viên đã:
Tích cực thực hiện hoạt động TV, PB&GĐXH các vấn đề về chủ trương, đường lối, chính sách, các đề án dự án quan trọng của đất nước với những góp ý khách quan, thẳng thắn, trung thực và có chất lượng cao. Kết quả TV, PB&GĐXH của VUSTA  đã góp phần hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như góp phần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội đối với các dự án phát triển KT-XH.
Dong gop chinh cua hoat dong TV, PB&GDXH va su ghi nhan cua Dang va Nha nuoc la gi?
 
Trong 5 năm từ 2015-2020, theo thống kê chưa đầy đủ, toàn hệ thống đã trực tiếp hoặc tham gia đóng góp ý kiến khoảng 3.000 nhiệm vụ TV, PB&GĐXH. Nhiều ý kiến TV, PB&GĐXH của VUSTA và các hội thành viên đã được các cơ quan tiếp thu trong quá trình hoàn thiện các dự thảo cơ chế chính sách hoặc góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án.
Tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc tư vấn, phản biện các dự thảo văn kiện của Đảng và Nhà nước: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI, XII, XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH; Chiến lược phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, BVMT, y tế; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Tư vấn, phản biện các dự thảo luật: Luật KH&CN; Luật Thủ đô; Luật việc làm; Luật BVMT; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Báo chí; Luật Quy hoạch, Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật về Hội,...
Tư vấn, phản biện các dự án, đề án mang tính chiến lược: Đề án “đường sắt cao tốc Bắc - Nam”, “Quy hoạch thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050”, Xây dựng và triển khai lộ trình phát triển kinh tế tri thức đến năm 2020; Quy hoạch Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Đánh giá sự cố thuỷ điện Sông Tranh 2, Dự án cảng hàng không quốc tế LongThành, đề án “đổi mới cơ chế giáo dục”; Phản biện Dự án “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2020 có xét đến năm 2030”; Tư vấn phản biện về việc sử dụng Amiang trong sản xuất vật liệu xây dựng; Tư vấn, phản biện Dự án thép Cà Ná ở Ninh Thuận; Đánh giá Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê-Hà Tĩnh,...
Tham gia góp ý cho rất nhiều dự thảo các vănbản về các vấn đề nóng như: “Quy định về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị”; “Đề án nghiên cứu Hội quần chúng”; “Quy định tạm thời về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị”; dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học; tư vấn, phản biện về phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ CNH, HĐH trong điều kiện dân số vàng ở Việt Nam; Đề án Khung giáo dục quốc gia; vấn đề an toàn thực phẩm; sự cố cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung,...
Với những đóng góp đáng kể trong hoạt động TVPB&GĐXH trong thời gian qua, VUSTA  và các hội thành viên đã được các cơ quan Đảng và Nhà nước đánh giá và ghi nhận. Đó là:
Chỉ thị 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hoạt động của VUSTA  đã đánh giá: “VUSTA  đã có những đóng góp tích cực vào đời sống chính trị, xã hội của đất nước; … đặc biệt là trong việc TV, PB&GĐXH về KH&CN và KT-XH. Uy tín của VUSTA  và các hội thành viên ngày một tăng”.
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đã đánh giá: “Hoạt động của VUSTA  đã đạt nhiều kết quả trên các mặt: TV, PB&GĐXH; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; BVMT; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biển kiến thức; hợp tác trong và ngoài nước… Đặc biệt, hoạt động TV, PB&GĐXH của VUSTA  ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các dự án phát triển KT-XH của đất nước”.
Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội VUSTA  ngày 03/6/2015 đã nêu rõ: VUSTA  cần phải “Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động TV, PB&GĐXH trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về KTXH trước khi cấp có thẩm quyền quyết định”.
Thông báo số 155 ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với VUSTA , đã đánh giá: “Ghinhận những đóng góp to lớn của giới trí thức Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao những kết quả và thành tích đã đạt được của Liên hiệp hội trong việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước cho Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh hoạt động TV, PB&GĐXH các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đề án, dự án lớn của quốc gia”.
Tại Kết luận 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đã nhận định: “Hoạt động TV, PB&GĐXH có những đóng góp quan trọng, thiết thực trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển đất nước”.
Có thể khẳng định, hầu hết các đánh giá từ trước đến nay của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng, cũng như của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi làm việc với VUSTA  đều đánh giá rất cao những kết quả cũng như những đóng góp từ hoạt động TV, PB&GĐXH của VUSTA . VUSTA  đã vinh dự đón nhận huân chương Hồ Chí Minh; đã có 05 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng:Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Hữu nghị…
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA gặp gỡ cơ quan báo chí trong hệ thống

Nguồn: Kinh tế Tập đoàn

VUSTA