Dự thảo đấu giá biển số xe: Người dân được giữ lại biển số khi bán xe

Người trúng đấu giá được ký hợp đồng xác lập quyền đối với biển số trúng đấu giá, khi chuyển nhượng xe, được quyền giữ lại biển số.

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bộ Công an nêu rõ, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết này là quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, bao gồm: giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là người) trúng đấu giá; sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số.
Du thao dau gia bien so xe: Nguoi dan duoc giu lai bien so khi ban xe
 
Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá được tính thế nào?
Theo Bộ Công an, biển số đuợc lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà Cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.
Bộ này nêu rõ, không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
Đối tượng được tham gia đấu giá là tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia cuộc đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở (đối với tổ chức, doanh nghiệp) hoặc nơi đăng ký thường trú (đối với cá nhân).
Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê Tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến.
Giá khởi điểm khi đấu giá biển số sẽ được áp dụng theo 2 vùng. Theo đó, ở vùng 1 (Hà Nội, TP HCM), giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá (đơn vị tính là Việt Nam đồng) sẽ bằng “Mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương x 2”. Đối với vùng 2, gồm các địa phương còn lại, công thức được áp dụng là “Mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương x 10”.
Thực tế, tại một số nước như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Myanmar, Hàn Quốc… đã thực hiện cấp biển số bằng hình thức cho người dân tự chọn trong danh sách các biển số theo sở thích đã được liệt kê và phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí đã quy định hoặc tổ chức đấu giá.
Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi bán xe
Quyền của người trúng đấu giá là được ký hợp đồng với cơ quan tổ chức đấu giá để xác lập quyền đối với biển số trúng đấu giá; được sử dụng biển số trúng đấu giá.
Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (biển số đi theo người); khi thay đổi địa chỉ nơi thường trú khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người trúng đấu giá không phải nộp lại biển số trúng đấu giá.
Đồng thời, biển số trúng đấu giá chỉ được cấp cho người đã đăng ký tham gia đấu giá và trúng đấu giá.
Biển số trúng đấu giá được Cơ quan đăng ký quản lý và chỉ cấp khi người trúng đấu giá làm thủ tục đăng ký theo quy định về đăng ký xe (khi chưa làm thủ tục đăng ký người trúng đấu giá chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng biển số trúng đấu giá).
Cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định của pháp luật (xe gắn biển số trúng đấu giá vi phạm pháp luật bị tịch thu theo quy định)…
Đơn vị soạn thảo đề xuất số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí sẽ phân chia theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương. Do đó, thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá sẽ có nhiều tác dụng tích cực.
Bộ Công an cho rằng việc chuyển đổi từ biển số đi theo xe sang biển số đi theo người (bán xe được giữ lại biển số và được đăng ký sử dụng biển số đó khi mua xe mới) sẽ rất thuận lợi cho việc xác định chủ xe là ai, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
Với các biển số nền trắng và nền vàng cấp theo hình thức bấm ngẫu nhiên, Bộ Công an sẽ trao đổi với Bộ Tài chính thống nhất coi biển số là tài sản công đặc biệt, cho phép chủ xe được giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác nhưng phải trả lệ phí cao hơn lệ phí đăng ký hoặc mỗi người sẽ có một biển số xe cố định (như số căn cước công dân).
Bộ Công an cũng cho rằng, việc này nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân để chủ phương tiện có quyền lựa chọn biển số xe theo sở thích, song hành với hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay. Việc khai thác có hiệu quả biển số (tài sản công) cũng góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, từ đó đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và hoạch định chính sách…

Trên thực tế sẽ có nhiều người lựa chọn biển số theo ý thích cá nhân, không phải “biển đẹp”, “số đặc biệt” theo quan niệm của một số người, ví dụ biển số theo ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm,…những biển số theo sở thích sẽ được nhiều người lựa chọn, bán cho một người duy nhất lựa chọn những biển số đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân, nguồn thu cho nhà nước cũng sẽ tăng nhiều hơn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bộ Công An: Đề xuất Đấu Giá biển số xe Đẹp:

Nguồn: VTV3

Hải Ninh