Giang hồ Cọp bãi bổn và loạt trùm xã hội đen náo loạn Phú Quốc

Google News

Vài năm gần đây, giang hồ nhiều nơi đổ về Phú Quốc sau khi sốt đất để tranh giành địa bàn làm ăn. Nhiều băng nhóm đâm chém, nổ súng bảo kê đã bị Công an bắt.

  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc
  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc-Hinh-2
  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc-Hinh-3
  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc-Hinh-4
  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc-Hinh-5
  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc-Hinh-6
  • Giang ho Cop bai bon va loat trum xa hoi den nao loan Phu Quoc-Hinh-7
Gia Đạt