Giang hồ Hoàn Xuyến phủ sóng, gây tội ở Lâm Đồng như nào?

Google News

Hoàn Xuyến, trùm giang hồ cộm cán tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, từng phải đi tù vì tội Cố ý gây thương tích..Hoàn nổi tiếng ở Di Linh vì nhiều hành vi giang hồ.

  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-2
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-3
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-4
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-5
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-6
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-7
  • Giang ho Hoan Xuyen phu song, gay toi o Lam Dong nhu nao?-Hinh-8
Gia Đạt