Hà Nội: Hàng dài xe công an hư hỏng nằm chờ sửa chữa

Google News

Gần 30 chiếc xe công vụ của ngành công an đã cũ nát, hoen gỉ và hư hỏng xếp hàng, nối đuôi nằm chờ sửa chữa ở đại lý Suzuki KCN Lai Xá, Hoài Đức.

 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-2
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-3
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-4
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-5
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-6
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-7
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-8
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-9
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-10
 • Ha Noi: Hang dai xe cong an hu hong nam cho sua chua-Hinh-11
Thiên Tuấn