Hà Nội: Rác thải bủa vây Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Thời gian gần đây, một bãi rác tự phát xuất hiện ngay trước cổng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán khiến cảnh quan nhếch nhác và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-2
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-3
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-4
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-5
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-6
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-7
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-8
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-9
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-10
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-11
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-12
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-13
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-14
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-15
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-16
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-17
 • Ha Noi: Rac thai bua vay Vien Nghien cuu cao cap ve Toan-Hinh-18
Phương Thảo