Hà Nội: Rác thải, bụi bủa vây Khu tập thể đài VOV Mễ Trì

Người dân khu tập thể đài VOV Mễ Trì (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc vì nhiều tháng nay rác thải bủa vây, bụi, tiếng ồn công trường xây dựng gây ô nhiễm.

 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-2
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-3
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-4
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-5
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-6
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-7
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-8
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-9
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-10
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-11
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-12
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-13
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-14
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-15
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-16
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-17
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-18
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-19
 • Ha Noi: Rac thai, bui bua vay Khu tap the dai VOV Me Tri-Hinh-20
Minh Khang