Hà Tĩnh: Lan tỏa giá trị di sản văn hóa lễ hội Hải Thượng Lãn Ông

Google News

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng hằng năm đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) và ngày càng lan tỏa đến mọi miền.

  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-2
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-3
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-4
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-5
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-6
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-7
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-8
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-9
  • Ha Tinh: Lan toa gia tri di san van hoa le hoi Hai Thuong Lan Ong-Hinh-10
Thanh Hà