Hải Dương: Trường THCS Nguyễn Trãi bị yêu cầu trả lại những khoản thu chưa đúng

Google News

Đối với những khoản thu nhà trường đã thực hiện chưa đúng quy trình, quy định hiện hành, Phòng GD&ĐT TP Chí Linh yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi trả lại cho phụ huynh.

Ngày 27/9, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Chí Linh về việc yêu cầu Trường THCS Nguyễn Trãi thực hiện nghiêm túc các khoản thu đầu năm học 2023-2024.
Theo văn bản của Phòng GD&ĐT TP Chí Linh, căn cứ Thông tư số 12 năm 2020 của Bộ GD&ĐT, sau khi xem xét báo cáo số 187 ngày 26/9 của Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, Phòng GD& ĐT TP Chí Linh yêu cầu nhà trường thực hiện thu học phí theo Công văn số 1569 ngày 8/9 của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương.
Hai Duong: Truong THCS Nguyen Trai bi yeu cau tra lai nhung khoan thu chua dung
Trường THCS Nguyễn Trãi  
Phòng GD&ĐT TP Chí Linh cũng yêu cầu nhà trường thu bảo hiểm y tế theo Công văn số 131/BHXH-TST ngày 27/7/2023 của Bảo hiểm xã hội thành phố Chí Linh về việc hướng dẫn thu phí và cấp thẻ BHYT HSSV năm học 2023 – 2024.
Thu tiền trông giữ xe theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, nhà trường cần thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương và dừng thu khi chưa có ý kiến của các cấp có thẩm quyền.
Đối với những khoản thu nhà trường đã thực hiện chưa đúng quy trình, quy định hiện hành, Phòng GD&ĐT TP Chí Linh yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi trả lại cho phụ huynh học sinh.
Phòng GD&ĐT TP Chí Linh yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT thành phố trước ngày 30/10.
Trước đó, Trường THCS Nguyễn Trãi đã tổ chức họp phụ huynh và đưa ra 16 khoản thu đầu năm học 2023-2024. Cụ thể, ngoài học phí còn có những khoản thu gồm ghế và cờ: 25.000 đồng/học sinh; kỹ năng sống: 432.000 đồng; phô tô đề kiểm tra: 200.000 đồng, mua tivi: 300.000 đồng, quỹ hội phụ huynh: 250.000 đồng; hỗ trợ đưa học sinh giỏi đi thi: 50.000 đồng; mua loa đài: 15.000 đồng; hỗ trợ cơ sở vật chất: 168.000 đồng…
Lãnh đạo phòng GD&ĐT TP Chí Linh (Hải Dương), ngay sau khi có thông tin về các khoản thu của Trường THCS Nguyễn Trãi, phòng đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Trãi báo cáo chi tiết các khoản thu đầu năm học. Xác minh ban đầu, các khoản thu này là do phụ huynh liệt kê ra trong một buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Trường THCS Nguyễn Trãi chỉ mới đưa ra các khoản thu dự kiến kể trên và xin ý kiến của phụ huynh.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói về học phí

Hải Ninh