Hàng cây bàng lá nhỏ khiến đường lên cầu Thanh Trì đẹp như tranh

Google News

Bàng lá nhỏ thay sắc xanh mướt giữa thời tiết giao mùa tháng 3 khiến lối lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang từ Quốc lộ 5 đẹp đến nao lòng.

  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-2
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-3
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-4
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-5
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-6
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-7
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-8
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-9
  • Hang cay bang la nho khien duong len cau Thanh Tri dep nhu tranh-Hinh-10
Trương Vị