Hàng loạt Nhà hát ở TP HCM bây giờ ra sao?

Vũ Sơn -

(Kiến Thức) - Ngoài Nhà hát Thành phố còn đang hoạt động thường xuyên thì tại TP HCM nhiều nhà hát khác như Hòa Bình, Bến Thành ít có hoạt động biểu diễn, đặc biệt, Nhà hát Trần Hữu Trang xây xong nhưng hầu như chỉ đóng cửa, rất lãng phí. 

 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-2
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-3
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-4
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-5
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-6
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-7
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-8
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-9
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-10
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-11
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-12
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-13
 • Hang loat Nha hat o TP HCM bay gio ra sao?-Hinh-14