Hành trình phá án: Dùng súng cướp tiệm vàng gây chấn động Bình Dương

Không có tiền để chơi ma túy, Sang rủ Thành cầm súng giả đi cướp tiệm vàng gây chấn động tỉnh Bình Dương. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-2
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-3
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-4
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-5
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-6
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-7
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-8
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-9
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-10
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-11
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-12
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-13
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-14
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-15
 • Hanh trinh pha an: Dung sung cuop tiem vang gay chan dong Binh Duong-Hinh-16
Gia Đạt