Hành trình phá án: Tức chị dâu, em chồng ném cháu 1 tuổi xuống giếng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, cô ruột của nạn nhân đã nhẫn tâm sát hại cháu của mình. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-2
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-3
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-4
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-5
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-6
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-7
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-8
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-9
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-10
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-11
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-12
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-13
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-14
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-15
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-16
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-17
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-18
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-19
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-20
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-21
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-22
 • Hanh trinh pha an: Tuc chi dau, em chong nem chau 1 tuoi xuong gieng-Hinh-23
Gia Đạt