HĐND TP Hà Nội xem xét Nghị quyết đầu tư đường vành đai 4

Hà Nội tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành. Đặc biệt là việc đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô. 

Sáng 22/9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ hai.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, kỳ họp này được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của Luật và phù hợp tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh.
Kỳ họp này, HĐND Thành phố có nhiệm vụ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách của 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
HDND TP Ha Noi xem xet Nghi quyet dau tu duong vanh dai 4
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để tổ chức rất thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao đạt 99,16%, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu với số phiếu tập trung cao; Tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND các cấp để kiện toàn bộ máy HĐND-UBND nhiệm kỳ mới đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả; Tập trung triển khai Nghị quyết số 97 của Quốc hội và Nghị định số 32 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đặc biệt, để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND Thành phố đã được Quốc hội thống nhất biểu quyết tăng thêm số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, là điều kiện quan trọng để HĐND Thành phố thực hiện tốt chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật.
Trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, triển khai thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, cầu thị, linh hoạt, hiệu quả, với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, là trước hết. Toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức để từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Thành phố đã sớm cụ thể hoá và triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về cơ chế, chính sách trong công tác phòng, chống dịch. Kịp thời rà soát, ban hành thêm các chính sách đặc thù của Thành phố để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, hộ gia đình, người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu ảnh hưởng, góp phần giảm bớt những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 gây ra. Những cơ chế, chính sách này là sự linh hoạt, kịp thời trong hoạt động của chính quyền Thành phố, thể hiện tinh thần tất cả vì sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Kinh tế, xã hội của Thủ đô trong thời gian qua vẫn tiếp tục có mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 6,61% và cao hơn quý I là 5,17%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước đạt 164.483 tỷ đồng, đạt 69,8% so với dự toán Trung ương giao và đạt 65,4% so với chỉ tiêu được HĐND Thành phố giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng thực hiện 39.147 tỷ đồng, đạt 36% so với dự toán và bằng 90,5% so với cùng kỳ.
Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, nhằm đổi mới và để đảm bảo tốt các điều kiện cho kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo gửi tài liệu đến các vị đại biểu HĐND Thành phố, trong đó, các nội dung quan trọng và dự thảo nghị quyết đều được Thường trực HĐND Thành phố gửi phiếu xin ý kiến trước để các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, phát huy trí tuệ, tham gia ý kiến đánh giá, quyết nghị những giải pháp, cơ chế, chính sách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2021 cũng như của cả nhiệm kỳ.
Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 02 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, có những nghị quyết rất quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; trong đó, Thành phố sẽ tập trung, cân đối, bố trí nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32...). Đặc biệt là việc đầu tư đường vành đai 4 nhằm mở rộng không gian phát triển, kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố vùng Thủ đô. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, trường học, các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; Xem xét thông qua Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm tạo cơ sở cho UBND Thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; Chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn Thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.
Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh còn nhiều thách thức, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đòi hỏi Thành phố và các cấp, các ngành phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19 là: đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND theo quy định của Luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, để thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Hà Nội sau 3 ngày thực hiện nới lỏng 19 quận, huyện 

Nguồn: VTV

Hiểu Lam