Hiện trạng Dinh I ở Đà Lạt sắp thu hồi

Google News

Từ năm 2014, Dinh I được giao cho doanh nghiệp quản lý, kinh doanh; hiện tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục thu hồi. Công trình này được xây dựng từ năm 1940.

 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-2
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-3
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-4
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-5
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-6
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-7
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-8
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-9
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-10
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-11
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-12
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-13
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-14
 • Hien trang Dinh I o Da Lat sap thu hoi-Hinh-15
Theo Xuân Hoát - Nhân Lê/Zing