Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt ở Hải Dương

Google News

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" trên 2/3 tổng số phiếu phát ra.

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn".
Ket qua lay phieu tin nhiem cac chuc danh chu chot o Hai Duong
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu 
Sau khi rà soát, đối chiếu quy định có 5 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu trong năm 2023 không lấy phiếu tín nhiệm và có 24 người được lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Trong 24 người được lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND tỉnh là 5 người, khối UBND tỉnh là 19 người. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp".
Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, thận trọng, khách quan, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu là 58/58 đại biểu HĐND tỉnh. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố tại phiên họp, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu "tín nhiệm cao" trên 2/3 tổng số phiếu phát ra.
Trong đó, đạt phiếu tín nhiệm cao có bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương 56/58; ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 56/58; Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 56/58; Bùi Học Anh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh 55/58; Nguyễn Thị Hường, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh 55/58.
Tương tự, về khối UBND tỉnh, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương 53/58; hai ông Trần Văn Quân và Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng đạt 54/58.
Ông Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh đạt 45/58; ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 52/58; ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 54/58; ông Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động TBXH tỉnh 45/58; ông Nguyễn Trọng Tuệ, Giám đốc Sở Tài chính 49/58; ông Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư 39/58; ông Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường 51/58; ông Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh 46/58; ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công thương 42/58; ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở TT&TT Hải Dương 44/58; ông Nguyễn Văn Đoàn, giám đốc Sở Xây dựng 38/58; ông Cao Ngọc Quang, Chánh Thanh tra tỉnh 48/58; ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở VHTTDL 50/58; ông Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp 40/58; ông Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở GTVT 45/58. 
Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
  
Hải Ninh