Khám phá "thủy cung" trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật

Google News

Với chủ đề "Nước", các tác phẩm sắp đặt tương tác khắp các vị trí trên cây cầu đi bộ sẽ biến cây cầu trở thành một bộ sưu tập tác phẩm sắp đặt ánh sáng. 

 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
 • Kham pha
Theo Nhóm PV/Tiền Phong