Khẩn trương thanh tra mua sắm kit xét nghiệm, vắc-xin COVID-19

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hà Nội, TP HCM và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.
Khan truong thanh tra mua sam kit xet nghiem, vac-xin COVID-19
Kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á 
Đồng thời, đôn đốc Thanh tra các Bộ, ngành địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3-2022.
Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra diễn ra ngày 12-1 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và TP HCM.
Ngay sau đó, trong trung tuần tháng 1-2022, Thanh tra Chính phủ đã lần lượt công bố các quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP HCM.
Theo M.Chiến - T.Dũng/Người lao động