Làng bè đa sắc màu độc đáo trên sông Châu Đốc

Google News

Làng bè được sơn đủ sắc màu từ ngã ba sông Châu Đốc đến làng Chăm (xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) dài khoảng hơn 1 km tạo nên cảnh tượng rực rỡ, thú vị, độc đáo trên sông.

  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-2
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-3
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-4
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-5
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-6
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-7
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-8
  • Lang be da sac mau doc dao tren song Chau Doc-Hinh-9
Theo Hòa Hội/Tiền Phong