Năm 2021, cùng Giám đốc CDC Hải Dương, những cán bộ y tế nào xộ khám?

Google News

Năm 2021, không chỉ ông Phạm Duy Tuyến, GĐ CDC Hải Dương cùng thuộc cấp bị khởi tố, nhiều cán bộ ngành y trước đó đã xộ khám liên quan các vụ án lớn.

 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-2
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-3
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-4
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-5
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-6
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-7
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-8
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-9
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-10
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-11
 • Nam 2021, cung Giam doc CDC Hai Duong, nhung can bo y te nao xo kham?-Hinh-12
Tâm Đức