Năm Cam con đường trở thành “ông trùm” giang hồ Sài Gòn

Cuộc sống khốn khó khiến Năm Cam sớm phải bươn chải, nhưng sau này nó như định mệnh "gieo nhân" đưa Năm Cam trở thành "ông trùm" giang hồ Sài Gòn.

 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-2
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-3
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-4
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-5
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-6
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-7
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-8
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-9
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-10
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-11
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-12
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-13
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-14
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-15
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-16
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-17
 • Nam Cam con duong tro thanh “ong trum” giang ho Sai Gon-Hinh-18
Hà Nam (tổng hợp)