Nam thanh, nữ tú đến Chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine

Ngày lễ tình nhân (Valentine), chùa Hà (Hà Nội) lại tấp nập nam thanh, nữ tú đến để cầu duyên trong năm mới.

  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-2
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-3
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-4
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-5
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-6
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-7
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-8
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-9
  • Nam thanh, nu tu den Chua Ha cau duyen trong ngay le Valentine-Hinh-10
Hoàng Nam