Nâng cao công tác phối hợp, hỗ trợ giữa VUSTA và các hội thành viên

Google News

Ngày 17/11, tại tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa VUSTA và các hội thành viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ThS Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của VUSTA, đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà cũng như đối với VUSTA. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với VUSTA.
Nang cao cong tac phoi hop, ho tro giua VUSTA va cac hoi thanh vien
 ThS Nguyễn Quyết Chiến.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức KH&CN, của VUSTA ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển của hệ thống VUSTA luôn gắn liền với công tác củng cố, phát triển tổ chức của VUSTA và các hội thành viên; thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động để nhằm thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, cũng như tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho VUSTA và các hội thành viên.
VUSTA từ 15 hội thành viên sáng lập ban đầu (gồm 14 Hội ngành toàn quốc và 1 Liên hiệp hội địa phương) để thành lập ra VUSTA, đến nay đã phát triển tới 156 hội thành viên (bao gồm 63 LHH tỉnh, thành phố, 93 Hội ngành toàn quốc), cùng với 3 đơn vị trực thuộc và 574 tổ chức KH&CN.
Nang cao cong tac phoi hop, ho tro giua VUSTA va cac hoi thanh vien-Hinh-2
 Hội nghị được tổ chức tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
ThS Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, mối quan hệ về mặt tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của VUSTA và các hội thành viên đã được quy định trong rất nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như văn bản của VUSTA. Việc tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức của VUSTA và các hội thành viên. 
Nang cao cong tac phoi hop, ho tro giua VUSTA va cac hoi thanh vien-Hinh-3
 Ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội – VUSTA.
Ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội – VUSTA cũng cho biết, với cơ cấu, bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương, mạng lưới phát triển sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, VUSTA có vị trí và đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Sự kết nối giữa VUSTA với các hội thành viên được thể hiện qua sự hợp tác, phối hợp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, trong việc hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ
KH&CN trong lĩnh tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, truyền thông, phổ biến thức và hợp tác quốc tế. Những hoạt động này đã kết nối các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc đoàn kết thống nhất trong “ngôi nhà chung” VUSTA.
Nang cao cong tac phoi hop, ho tro giua VUSTA va cac hoi thanh vien-Hinh-4
Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam tham gia ý kiến. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp, hỗ trợ của VUSTA với các Hội thành viên. Nhiều đại biểu đã đề cập đến những vấn đề về cơ sở pháp lý, việc ban hành các văn bản tăng cường phối hợp của VUSTA với các Hội thành viên; Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ của VUSTA với các Hội thành viên; Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, hỗ trợ hoạt động của VUSTA với hội thành viên trong giai đoạn tới những giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp, hỗ trợ công tác giữa VUSTA với các Hội thành viên.
Nang cao cong tac phoi hop, ho tro giua VUSTA va cac hoi thanh vien-Hinh-5
Tổng hội xây dựng Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc. 
Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng hội xây dựng Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đưa mối quan hệ của các tổ chức Hội thành viên và Liên hiệp hội địa phương thêm gắn kết và phát triển toàn diện.
Thiên Tuấn