Ngày đầu chạy chính thức, hàng người dài chờ lên tàu Cát Linh - Hà Đông

Trong ngày đầu tiên chạy chính thức, người dân Hà Nội đã xếp thành hàng dài để chờ đi trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông.

 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-2
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-3
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-4
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-5
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-6
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-7
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-8
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-9
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-10
 • Ngay dau chay chinh thuc, hang nguoi dai cho len tau Cat Linh - Ha Dong-Hinh-11
Hoàng Nam