Nhà phố giảm nhiệt ngày hè bằng vườn treo râm mát, nội thất độc đáo

Ngôi nhà phố 3 tầng được thiết kế vườn treo như một "tấm đệm" cản nắng, giảm nhiệt cho nhà vào ngày nắng nóng.

 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-2
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-3
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-4
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-5
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-6
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-7
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-8
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-9
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-10
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-11
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-12
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-13
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-14
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-15
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-16
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-17
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-18
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-19
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-20
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-21
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-22
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-23
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-24
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-25
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-26
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-27
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-28
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-29
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-30
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-31
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-32
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-33
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-34
 • Nha pho giam nhiet ngay he bang vuon treo ram mat, noi that doc dao-Hinh-35
Theo Quỳnh Nga/Vietnamnet