Nhiều thiếu sót Ban QL dự án ĐTXD Hải Dương tại 4 dự án, công trình

Google News

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương trong thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 4 dự án, công trình.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, xác minh 9 gói thầu xây lắp thuộc 4 dự án, công trình được thanh tra gồm: Dự án Xử lý khẩn cấp các công trình phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh (giai đoạn 1); Dự án xây dựng đường gom Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng). Tổng giá trị các gói thầu xây lắp được thanh tra là hơn 149,9 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra cho thấy, qua thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 dự án, công trình trên của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hải Dương còn có một số hạn chế, thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt một số chi phí chuẩn bị dự án; lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; lựa chọn nhà thầu; thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí xây dựng công trình.
Nhieu thieu sot Ban QL du an DTXD Hai Duong tai 4 du an, cong trinh
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương 
Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị dự án, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hải Dương còn có hạn chế, thiếu sót như chưa lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí cho một số công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án để lập báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi một số công trình (chi phí khảo sát, lập báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, ...) là chưa đảm bảo quy định.
Trong giai đoạn thực hiện dự án, đơn vị không khảo sát địa chất bổ sung phục vụ thiết kế điều chỉnh kết cấu móng cọc cầu Mao Điền, cầu Giát - Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường gom Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền dẫn tới chiều sâu hố khoan địa chất đã khảo sát ở bước thiết kế trước chưa đảm bảo quy định về chiều sâu hố khoan tối thiểu quy định tại Bảng 1 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823: 2017 - Thiết kế cầu đường bộ.
Bên cạnh đó, bản vẽ thiết kế cấu tạo bệ đúc dầm (Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường gom Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền); hạng mục điện chiếu sáng (Dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc) chưa thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật về kích thước hình học, cấu tạo chi tiết của bệ đúc dầm; hệ thống tiếp địa lặp lại; thông số kỹ thuật của một số chi tiết cấu tạo còn chưa thống nhất giữa bản vẽ thiết kế và tiên lượng dự toán, dẫn tới chủ đầu tư phải hiệu chỉnh, đính chính, bổ sung trong quá trình thực hiện.
Thiết kế bản vẽ thi công; biện pháp tổ chức thi công còn có hạng mục chưa phù hợp với hiện trạng và điều kiện thi công thực tế dẫn tới quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng thực hiện.
Chưa thực hiện tính toán và kiểm soát lún nền đường phạm vi đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (gói thầu số 05: Thi công gia cố bờ kênh, xây dựng cầu qua kênh cống Sồi, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ); thiết kế sử dụng cốt liệu cát cho bê tông và vữa ở một số hạng mục công trình còn chưa đảm bảo tuân thủ TCVN 7550:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa (yêu cầu kỹ thuật), TCVN 10796:2016 Cát mịn cho bê tông và vữa. Hồ sơ thiết kế một số hạng mục công trình chưa thể hiện cụ thể vị trí bãi đổ đất thải, trong quá trình thi công, nhà thầu thi công đã có văn bản thỏa thuận, xác nhận của UBND cấp xã về vị trí bãi đổ đất thải.
Đáng chú ý, dự toán thiết kế còn có sai sót do tính sai tăng khối lượng thiết kế; vận dụng, áp dụng định mức chưa phù hợp làm tăng giá trị gói thầu thi công xây dựng nhưng chưa được các bên liên quan phát hiện để điều chỉnh, giảm trừ trong quá trình lập, phê duyệt giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, quyết toán với tổng số tiền 887.847.000 đồng; trong đó: Thiết kế tính sai tăng khối lượng với số tiền chưa được giảm trừ khi quyết toán là 522.148.000 đồng; áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp với số tiền chưa được giảm trừ khi quyết toán là 365.699.000 đồng.
Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn chưa chặt chẽ, cán bộ được giao thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán chưa phát hiện được các sai sót do thiết kế tính sai tăng khối lượng; áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp (như nêu ở trên) dẫn đến kết quả thẩm tra thiết kế, thẩm định dự toán xây dựng của một số công trình còn chưa chính xác.
Kết luận thanh tra cho thấy, công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thương thảo, ký hợp đồng vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, hồ sơ mời thầu, dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu chưa ghi cụ thể mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng là chưa đảm bảo quy định dẫn tới khó khăn cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, chào thầu.
Công tác kiểm tra, rà soát lại tiên lượng, dự toán thiết kế khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp; trước khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng của Chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu còn hạn chế, chưa phát hiện được dự toán tính sai tăng khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp làm tăng giá gói thầu, tăng giá trị hợp đồng và tăng giá trị quyết toán công trình.
Công tác quản lý thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình, nội dung ghi nhật ký thi công còn sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ diễn biến điều kiện thi công, nhân lực, thiết bị được nhà thầu huy động thực hiện thi công và tình hình nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày.
Công tác thiết kế thành phần cấp phối bê tông mặt đường, phê duyệt công thức chế tạo cấp phối mặt đường bê tông xi măng; việc lấy mẫu, thí nghiệm kiểm tra hỗn hợp bê tông, chất lượng mặt đường bê tông trong quá trình thi công còn chưa đảm bảo đầy đủ nội dung. Bản vẽ hoàn công hạng mục điện chiếu sáng - dự án Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương chưa thể hiện hoàn công chi tiết cấu tạo hệ thống tiếp địa lặp lại theo thực tế thi công; công trình chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.
Một số hạn chế, thiếu sót khác đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nêu tại văn bản số 382 ngày 5/2/2024 của Sở Giao thông Vận tải về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đường gom Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng; Báo cáo số 77/BC-CCGĐXD ngày 24/11/2023 của Chi cục Giám định xây dựng về báo cáo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh (giai đoạn 1).
Việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình của Chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu sót: thiếu danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; bản vẽ hoàn công của một số hạng mục công trình còn chưa đầy đủ thông tin về thời gian lập và ký xác nhận bản vẽ hoàn công; thiếu bản vẽ hoàn công đối với khối lượng đã thực hiện theo phụ lục bổ sung hợp đồng số 02/2021/PLHĐ-XL ngày 15/12/2021 - gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình đường gom đoạn Km 0+950 – Km1+835,7.
Công tác quản lý, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành của Chủ đầu tư còn chưa chặt chẽ dẫn tới nghiệm thu sai tăng giá trị công trình với tổng số tiền 1.216.881.000 đồng (khối lượng dự toán thiết kế tính sai tăng, áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp: 887.847.000 đồng, khối lượng nhà thầu thi công chưa đảm bảo khối lượng thiết kế, chênh lệch giá trị công tác sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa chặt theo thực tế thi công: 329.034.000 đồng).
Công tác quản lý dự án và giám sát thi công của Chủ đầu tư còn có nội dung chưa chặt chẽ dẫn đến hồ sơ thiết kế, dự toán, nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán giá trị xây lắp, xác nhận hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán công trình còn một số hạn chế, thiếu sót.
Kết luận thanh tra cũng cho thấy, Chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (3/4 dự án, công trình được thanh tra - trừ Dự án xây dựng đường gom Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) là chưa đảm bảo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Nghiệm thu, thanh toán chưa chính xác chi phí xây dựng của một số công trình với số tiền thanh toán tăng sau thanh tra 1.115.483.000 đồng và còn có hạn chế, thiếu sót.
Thanh tra tỉnh Hải Dương cho rằng, để xảy ra một số hạn chế, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Lãnhđạo, phòng chức năng và cán bộ chuyên môn có liên quan của Ban QLDA ĐTXD tỉnh Hải Dương; đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế và các đơn vị thi công xây dựng công trình.
Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương chỉ đạo phòng chức năng trực thuộc Ban cùng các đơn vị thi công giảm giá trị quyết A-B các công trình với số tiền 1.216.881.000 đồng; thu hồi giá trị thanh toán tăng chi phí xây dựng của các công trình được thanh tra với số tiền 1.115.483.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước; tổ chức họp đơn vị, kiểm điểm rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót đã nêu trong văn bản Kết luận thanh tra.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đất dự án biến thành bãi kinh doanh ô tô
  
Hải Ninh