Nút giao thông 535 tỷ Chùa Bộc - Thái Hà đang dần hoàn thiện

Google News

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc - Thái Hà đang dần hoàn thiện, kỳ vọng sẽ tháo gỡ ùn tắc, nơi đang là điểm nóng giao thông.

 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-2
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-3
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-4
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-5
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-6
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-7
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-8
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-9
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-10
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-11
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-12
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-13
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-14
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-15
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-16
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-17
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-18
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-19
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-20
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-21
 • Nut giao thong 535 ty Chua Boc - Thai Ha dang dan hoan thien-Hinh-22
Theo Tiền Phong