Ông Hoàng Minh Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XVI.

  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-2
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-3
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-4
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-5
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-6
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-7
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-8
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-9
  • Ong Hoang Minh Cuong giu chuc Pho Chu tich UBND TP Hai Phong-Hinh-10
Hải Ninh