Phá dỡ các ki ốt tại “thiên đường mại dâm” Quất Lâm

Lực lượng chức năng bắt đầu phá dỡ các ki ốt tại "thiên đường mại dâm" Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nhằm thay đổi khu du lịch với diện mạo mới.

 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-2
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-3
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-4
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-5
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-6
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-7
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-8
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-9
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-10
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-11
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-12
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-13
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-14
 • Pha do cac ki ot tai “thien duong mai dam” Quat Lam-Hinh-15
Hiểu Lam