Phủ Tây Hồ chật kín người trong những ngày đầu năm mới

Trong những ngày đầu năm mới, tại phủ Tây Hồ lượng du khách thập phương đến dâng lễ cầu may rất đông, nhiều khu vực trong phủ chật kín người.

 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-2
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-3
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-4
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-5
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-6
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-7
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-8
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-9
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-10
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-11
 • Phu Tay Ho chat kin nguoi trong nhung ngay dau nam moi-Hinh-12
Nguyễn Hải