Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về phòng chống dịch COVID-19

Google News

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã được thông qua, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 28/7, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ngoài những nội dung về nhân sự và chương trình xây dựng pháp luật, nghị quyết lần này của Chính phủ dành sự quan tâm đặc biệt cho một vấn đề thời sự nhất hiện nay là công tác phòng, chống dịch COVID-19.
469/469 đại biểu Quốc hội có mặt (93,99% tổng số đại biểu) tán thành thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách.
Quoc hoi giao Chinh phu, Thu tuong quyet dinh va chiu trach nhiem ve phong chong dich COVID-19
 Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19.
Đó là việc quyết định áp dụng biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết; tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch.
Chính phủ, Thủ tướng cũng được quyết định biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan.
Các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành cũng được giao cho Chính phủ, Thủ tướng linh hoạt áp dụng để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ví dụ, việc áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh. 
Cũng theo nghị quyết của Quốc hội, 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế được chuyển nguồn để mua vắc xin phòng dịch COVID-19 và quyết toán vào chi ngân sách Nhà nước năm 2021.
Quốc hội cho phép Chính phủ ưu tiên sử dụng ngân sách Nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; quyết định chuyển nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán đã được duyệt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thay đổi, điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Trong trường hợp cấp thiết, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.
Trường hợp cần thiết phải ban hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khác với quy định của luật, Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện, trong thời gian Quốc hội không họp.
Bên cạnh các giải pháp chống dịch, Chính phủ cần bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân; tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động; nghiên cứu miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Cùng với đó, thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19; huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển “Quỹ vắc xin”.
Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tăng cường phân cấp cho địa phương để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch.
Trong quá trình thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng được sử dụng các hình thức nghị quyết, chỉ thị, công điện, công văn và các hình thức văn bản khác thuộc thẩm quyền để quy định, tổ chức triển khai biện pháp cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Căn cứ tình hình thực tế và nếu thấy cần thiết, Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp này tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2022).
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Công bố danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp


Hiểu Lam