Quy trình khám bệnh BHYT theo quy định mới như thế nào?

Google News

Bạn đọc hỏi: Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định mới của Bộ Y tế được thực hiện như thế nào?

Quy trinh kham benh BHYT theo quy dinh moi nhu the nao?
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bằng BHYT. Ảnh: TTXVN 
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định về việc công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế; việc thực hiện thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ theo quy trình như sau:
- Người tham gia BHYT khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc Căn cước công dân.
Trường hợp người bệnh xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp... hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.
Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.
Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.
- Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám, chữa bệnh.
- Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.
- Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.
Theo Tạ Nguyên/Báo Tin tức