Ra mắt Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường

Ngày 3/12, Tạp chí Kinh tế Môi trường (Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam - thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức ra mắt Hội đồng biên tập.

Phát biểu tại buổi lễ, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gửi lời chúc mừng các thành viên Hội đồng biên tập và Tạp chí Kinh tế Môi trường. TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, lĩnh vực môi trường, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn… đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng XIII, là chủ đề nóng và xuyên suốt trong chủ trương phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Nhiều năm qua, Tạp chí Kinh tế Môi trường đã hoàn thành xuất sắc việc đưa tin, lan tỏa các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác môi trường và bảo vệ môi trường đến với độc giả cả nước.
Ra mat Hoi dong bien tap Tap chi Kinh te Moi truong
TSKH Phan Xuân Dũng chúc mừng Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường. 
Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết rất tự hào vì có rất nhiều tạp chí của VUSTA, trong đó có Tạp chí Kinh tế Môi trường tạo được uy tín trong làng tạp chí Việt Nam. Các tạp chí của các Hội, tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA phần lớn đều có tính khoa học cao, có uy tín, thương hiệu, vị thế, có trích dẫn nhiều hoặc có nhiều bạn đọc. Những người viết tạp chí, đặc biệt là các tạp chí chuyên ngành sâu là cán bộ KH&CN, nhà khoa học chuyên sâu rất có uy tín, họ là những giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, viện sĩ...
Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Tạp chí Kinh tế Môi trường cần phải phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, vì sự phát triển KH&CN và đội ngũ trí thức KH&CN, vì sự ổn định xã hội.

 

Hiểu Lam