Sự nghiệp nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trước khi nghỉ hưu

Ngày 27/11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định nghỉ chế độ đối với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-2
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-3
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-4
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-5
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-6
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-7
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-8
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-9
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-10
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-11
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-12
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-13
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-14
 • Su nghiep nguyen Truong ban Kinh te Trung uong Nguyen Van Binh truoc khi nghi huu-Hinh-15
Tâm Đức