Thấy gì từ kết quả kiểm tra nghiệm thu Dự án KDC phía Tây Nam Sách?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo liên quan báo cáo về kết quả kiểm tra nghiệm thu Dự án Khu dân cư phía Tây (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương).

Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương có thông báo kết luận của ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2022. Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương có chỉ đạo liên quan báo cáo về kết quả kiểm tra nghiệm thu Dự án Khu dân cư phía Tây (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương).
Cụ thể, UBND tỉnh Hải Dương cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1504 ngày 3/10 với nguyên tắc đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, yêu cầu thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan.
Thay gi tu ket qua kiem tra nghiem thu Du an KDC phia Tay Nam Sach?
 Dự án Khu dân cư phía Tây (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương).
UBND tỉnh Hải Dương giao UBND huyện Nam Sách phối hợp với chủ đầu tư giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án theo quy định pháp luật; Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng, nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng xã hội của dự án theo tiến độ phù hợp với các công trình nhà ở, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh phương án bàn giao phần diện tích đất công và phần đất đã giải phóng mặt bằng cho Chủ đầu tư phục vụ thi công hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy định pháp luật về đất đai. Bàn giao phần đất cho địa phương để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội của dự án.
Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; bổ sung, hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu dự án (đợt 1).
Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH tập đoàn Hưng Thịnh (Chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Nam Sách thực hiện các nhiệm vụ sau theo quy định để sớm thi công, nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật của dự án.
Cụ thể, thực hiện việc ký quỹ đảm bảo hoàn thiện thi công hạ tầng theo đúng thiết kế, quy hoạch có liên quan đối với phần diện tích đất thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng mà chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.
Thay gi tu ket qua kiem tra nghiem thu Du an KDC phia Tay Nam Sach?-Hinh-2
 
Có trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng để Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp huyện thực hiện giải phóng mặt bằng; phần chi phí này sẽ được đối trừ trong tiền sử dụng đất của Dự án. Có trách nhiệm đầu tư xây dựng sớm các công trình thương mại dịch vụ của Dự án được duyệt theo quy định pháp luật.
Đồng thời, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành thủ tục cấp giấy phép môi trường của dự án theo quy định (trong đó có trạm xử lý nước thải). Thực hiện duy tu, quản lý, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi được UBND tỉnh chấp thuận nghiệm thu theo quy định pháp luật.
Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký quyết định 990 chấp thuận đầu tư dự án ngày 20/4/2020. Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.
Dự án có tổng mức đầu tư là 663,702 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 494,692 tỷ đồng. Về nguồn vốn thực hiện, 15% là vốn của nhà đầu tư (99,645 tỷ đồng), còn lại do nhà đầu tư tự huy động (564,057 tỷ đồng). Dự án được triển khai trên khu đất 400.096 m2, Sản phẩm của Dự án là 1.252 lô nhà ở liền kề; 68 lô nhà vườn với quy mô dân số khoảng 5.280 người. Thời gian thực hiện Dự án là 60 tháng.
Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trước đó, ngày 15/6/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Cao Ngọc Quang đã ký, ban hành quyết định 505 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đối với Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh - Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, Hải Dương). Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai Dự án đến thời điểm thanh tra tháng 6/2022. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.
Theo quyết định, đoàn thanh tra có nhiệm vụ, thực hiện nội dung thanh tra được ghi tại Điều 1 của quyết định. Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ưu điểm, những việc đã làm được; những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục; lập biên bản với đối tượng thanh tra về nội dung đã được thanh tra; báo cáo đầy đủ nội dung đã được thanh tra và đề xuất với Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thanh; Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ tướng kiểm tra các dự án trọng điểm:

Nguồn: VTV4

Tâm Đức