Toàn cảnh sai phạm loạt quan chức Hải Dương liên quan phòng chống dịch COVID-19

Google News

Từ việc cựu GĐ CDC Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ 27 tỷ đồng, đến nay, nguyên Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, nguyên GĐ Sở Y tế Phạm Mạnh Cường bị khởi tố, nhiều cán bộ bị kỷ luật.

 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-2
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-3
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-4
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-5
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-6
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-7
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-8
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-9
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-10
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-11
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-12
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-13
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-14
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-15
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-16
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-17
 • Toan canh sai pham loat quan chuc Hai Duong lien quan phong chong dich COVID-19-Hinh-18
Minh Hiền