TP HCM: Những hoạt động, dịch vụ nào được mở lại từ 1/10

Một số loại hình sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được TP HCM cho phép hoạt động trở từ 1/10, trong đó quy định dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi; cắt tóc gội đầu chỉ được hoạt động 50% công suất...

 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-2
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-3
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-4
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-5
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-6
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-7
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-8
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-9
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-10
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-11
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-12
 • TP HCM: Nhung hoat dong, dich vu nao duoc mo lai tu 1/10-Hinh-13
Gia Đạt