Trùm giang hồ Cường 'quắt' cùng đàn em gây tội đất Thái Bình ra sao?

Google News

Phạm Minh Cường, tức Cường 'quắt', kẻ hoạt động theo hình thức xã hội đen ở huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố thêm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?
  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?-Hinh-2
  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?-Hinh-3
  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?-Hinh-4
  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?-Hinh-5
  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?-Hinh-6
  • Trum giang ho Cuong 'quat' cung dan em gay toi dat Thai Binh ra sao?-Hinh-7
Gia Đạt