Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Nhị Nguyên tiết lộ lý do bà Cao Thị Cúc bị khởi tố?

Sau khi Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt giam bà Cao Thị Cúc, Nhị Nguyên đã đăng tải đoạn clip hé lộ lý do.

 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-2
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-3
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-4
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-5
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-6
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-7
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-8
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-9
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-10
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-11
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-12
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-13
 • Vu Tinh that Bong Lai: Nhi Nguyen tiet lo ly do ba Cao Thi Cuc bi khoi to?-Hinh-14
Hải Ninh