Vượt suối, băng rừng đến cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích.

  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-2
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-3
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-4
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-5
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-6
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-7
  • Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3-Hinh-8
Theo Điền Quang & Đình Hồng/ Zing