VUSTA tổ chức xét nghiệm PCR người tham gia Hội nghị toàn quốc

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức xét nghiệm toàn bộ những người sẽ dự Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’. 

 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-2
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-3
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-4
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-5
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-6
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-7
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-8
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-9
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-10
 • VUSTA to chuc xet nghiem PCR nguoi tham gia Hoi nghi toan quoc-Hinh-11
Hiểu Lam