Xâm hại tình dục trẻ em: Khi cha, chú... là yêu râu xanh

Hàng loạt những vụ hiếp dâm xảy ra trong thời gian qua để lại những hậu quả nặng nề, nhưng điều khiến nạn nhân, gia đình nạn nhân và dư luận đau đớn nhất khi những tên "yêu râu xanh" lại là cha, chú... nạn nhân.

 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-2
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-3
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-4
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-5
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-6
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-7
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-8
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-9
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-10
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-11
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-12
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-13
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-14
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-15
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-16
 • Xam hai tinh duc tre em: Khi cha, chu... la yeu rau xanh-Hinh-17
Tống Bao