Học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong: Gateway mời chuyên gia thảo luận về cái chết, có nên?

Học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong: Gateway mời chuyên gia thảo luận về cái chết, có nên?

(Kiến Thức) - Đề nghị không thực hiện các hoạt động tưởng niệm học sinh bị bỏ quên trên xe tử vong trước cổng trường bởi hoạt động này có thể gây ra những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và lâu dài cho các em học sinh còn rất nhỏ tuổi. Tuy nhiên, Gateway lại mời chuyên gia tâm lý đến hỗ trợ nói về cái chết.
Trang trước12345