Toàn cảnh tín đồ Hồi giáo thế giới bước vào tháng ăn chay Ramadan

Nhiều tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã bước vào tháng ăn chay Ramadan năm 2021, bắt đầu từ ngày 13/4 đến 12/5.

 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-2
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-3
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-4
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-5
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-6
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-7
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-8
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-9
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-10
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-11
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-12
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-13
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-14
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-15
 • Toan canh tin do Hoi giao the gioi buoc vao thang an chay Ramadan-Hinh-16
Thiên An